Καλώς ήλθατε στις ιστοσελίδες μας!
 • UCF204F

  UCF204F

    UC BEARING Μέγεθος (mm) BLOCK (περίβλημα) Μέγεθος (mm) MODEL lnner δαχτυλίδι Εξωτερικός δακτύλιος lnner δαχτυλίδι ύψος πλάτος μήκος ύψος Βάρος απόστασης τρύπας Kg UCF204F 20 47 31 81 63 0.6 Περιστροφές ανά λεπτό όριο 10000 rev Εγγύηση 2000 rev φέρνοντας βαθμολογία Z3V2 Βαθμός αξεσουάρ Γράσο LOW-20 HIGH + 250 Ball G8 Υλικό Gcr15 Cage Lenient Block naterial HT200 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης F Τύπος επαφής, αδιάβροχο, αδιάβροχο
 • UCF205F

  UCF205F

    UC BEARING Μέγεθος (mm) BLOCK (περίβλημα) Μέγεθος (mm) MODEL lnner δαχτυλίδι Εξωτερικός δακτύλιος lnner δαχτυλίδι ύψος πλάτος μήκος ύψος Τρύπα βάρος βάρους Kg UCF205F 25 52 34.1 94.6 70 0.79 Περιστροφές ανά λεπτό όριο 10000 rev Εγγύηση 2000 rev φέρει βαθμολογία Z3V2 Βαθμός αξεσουάρ Γράσο LOW-20 HIGH + 250 Ball G8 Υλικό Gcr15 Cage Lenient Block naterial HT200 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης F Τύπος επαφής, αδιάβροχο, αδιάβροχο
 • UCF206F

  UCF206F

    UC BEARING Μέγεθος (mm) BLOCK (περίβλημα) Μέγεθος (mm) MODEL lnner δαχτυλίδι Εξωτερικός δακτύλιος lnner δακτύλιο ύψος πλάτος μήκος ύψος Τρύπα βάρος βάρους Kg UCF206F 30 62 38 108.5 83.4 1.23 Περιστροφές ανά λεπτό όριο 10000 rev Εγγύηση 2000 rev φέρει βαθμολογία Z3V2 Βαθμός αξεσουάρ Γράσο LOW-20 HIGH + 250 Ball G8 Υλικό Gcr15 Cage Lenient Block naterial HT200 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης F Τύπος επαφής, αδιάβροχο, αδιάβροχο
 • UCF207F

  UCF207F

    UC BEARING Μέγεθος (mm) BLOCK (περίβλημα) Μέγεθος (mm) MODEL lnner δαχτυλίδι Εξωτερικός δακτύλιος lnner δαχτυλίδι ύψος πλάτος μήκος ύψος Βάρος απόστασης τρύπας Kg UCF207F 35 72 43 117 92 1.55 Περιστροφές ανά λεπτό όριο 10000 rev Εγγύηση 2000 rev rev βαθμολογία Z3V2 Βαθμός αξεσουάρ Γράσο LOW-20 HIGH + 250 Ball G8 Υλικό Gcr15 Cage Lenient Block naterial HT200 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης F Τύπος επαφής, αδιάβροχο, αδιάβροχο
 • UCF208F

  UCF208F

    UC BEARING Μέγεθος (mm) BLOCK (περίβλημα) Μέγεθος (mm) MODEL lnner δαχτυλίδι Εξωτερικός δακτύλιος lnner δαχτυλίδι ύψος πλάτος μήκος ύψος Βάρος απόστασης τρύπας Kg UCF208F 40 80 49.1 130 102 1.87 Περιστροφές ανά λεπτό όριο 10000 rev Εγγύηση 2000 rev φέρνοντας βαθμολογία Z3V2 Βαθμός αξεσουάρ Γράσο LOW-20 HIGH + 250 Ball G8 Υλικό Gcr15 Cage Lenient Block naterial HT200 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης F Τύπος επαφής, αδιάβροχο, αδιάβροχο
 • UCF209F

  UCF209F

    UC BEARING Μέγεθος (mm) BLOCK (περίβλημα) Μέγεθος (mm) MODEL lnner δαχτυλίδι Εξωτερικός δακτύλιος lnner δαχτυλίδι ύψος πλάτος μήκος ύψος Τρύπα βάρος βάρους Kg UCF209F 45 85 49.1 136.3 104 2.17 Περιστροφές ανά λεπτό όριο 8000 rev Εγγύηση 1600 rev φέρουν βαθμολογία Z3V2 Βαθμός αξεσουάρ Γράσο LOW-20 HIGH + 250 Ball G8 Υλικό Gcr15 Cage Lenient Block naterial HT200 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης F Τύπος επαφής, αδιάβροχο, αδιάβροχο
 • UCF210F

  UCF210F

    UC BEARING Μέγεθος (mm) BLOCK (περίβλημα) Μέγεθος (mm) MODEL lnner δαχτυλίδι Εξωτερικός δακτύλιος lnner δαχτυλίδι ύψος πλάτος μήκος ύψος Τρύπα βάρος βάρους Kg UCF210F 50 90 51.6 143 111 2.7 Περιστροφές ανά λεπτό όριο 8000 rev Εγγύηση 1600 rev φέρουν βαθμολογία Z3V2 Βαθμός αξεσουάρ Γράσο LOW-20 HIGH + 250 Ball G8 Υλικό Gcr15 Cage Lenient Block naterial HT200 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης F Τύπος επαφής, αδιάβροχο, αδιάβροχο
 • UCF211F

  UCF211F

    UC BEARING Μέγεθος (mm) BLOCK (περίβλημα) Μέγεθος (mm) MODEL lnner ring Εξωτερικός δακτύλιος lnner δαχτυλίδι ύψος πλάτος μήκος ύψος Τρύπα βάρος βάρους Kg UCF211F 55 100 55.5 162 130 3.31 Περιστροφές ανά λεπτό όριο 8000 rev Εγγύηση 1600 rev φέρουν βαθμολογία Z3V2 Βαθμός αξεσουάρ Γράσο LOW-20 HIGH + 250 Ball G8 Υλικό Gcr15 Cage Lenient Block naterial HT200 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης F Τύπος επαφής, αδιάβροχο, αδιάβροχο
 • UCF212F

  UCF212F

    UC BEARING Μέγεθος (mm) BLOCK (περίβλημα) Μέγεθος (mm) MODEL lnner δαχτυλίδι Εξωτερικός δακτύλιος lnner δαχτυλίδι ύψος πλάτος μήκος ύψος Βάρος απόστασης τρύπας Kg UCF212F 60 110 65.1 175 142 4.9 Περιστροφές ανά λεπτό όριο 8000 rev Εγγύηση 1500 rev φέρει βαθμολογία Z3V2 Βαθμός αξεσουάρ Γράσο LOW-20 HIGH + 250 Ball G8 Υλικό Gcr15 Cage Lenient Block naterial HT200 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης F Τύπος επαφής, αδιάβροχο, αδιάβροχο
 • UCF213F

  UCF213F

    UC BEARING Μέγεθος (mm) BLOCK (περίβλημα) Μέγεθος (mm) MODEL lnner δαχτυλίδι Εξωτερικός δακτύλιος lnner δαχτυλίδι ύψος πλάτος μήκος ύψος Βάρος απόστασης οπής Kg UCF213F 65 120 65.1 186 149 5.66 Περιστροφές ανά λεπτό όριο 7000 rev Εγγύηση 1500 rev φέρει βαθμολογία Z3V2 Βαθμός αξεσουάρ Γράσο LOW-20 HIGH + 250 Ball G8 Υλικό Gcr15 Cage Lenient Block naterial HT200 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης F Τύπος επαφής, αδιάβροχο, αδιάβροχο
 • UCF215F

  UCF215F

    UC BEARING Μέγεθος (mm) BLOCK (περίβλημα) Μέγεθος (mm) MODEL lnner δαχτυλίδι Εξωτερικός δακτύλιος lnner δαχτυλίδι ύψος πλάτος μήκος ύψος Τρύπα βάρος βάρους Kg UCF215F 75 130 77.8 199 159 6.78 Περιστροφές ανά λεπτό όριο 7000 rev Εγγύηση 1300 rev φέρουν βαθμολογία Z3V2 Βαθμός αξεσουάρ Γράσο LOW-20 HIGH + 250 Ball G8 Υλικό Gcr15 Cage Lenient Block naterial HT200 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης F Τύπος επαφής, αδιάβροχο, αδιάβροχο